Otroctví do Rakety 27

Tématem 27. čísla Rakety je Afrika. Přišlo mi užitečné, aby se v něm nakouslo i téma otroctví, jehož důsledky ve vztahu celého kontinentu se zbytkem světa jsou vidět dodnes. Redakce mi vyhověla a také se mě zeptala, jestli bych k příspěvku nechtěl napsat i text. Což jsem chtěl.

Jak jsem kreslil diplom pro komiksovou cenu Fabula Rasa

O nakreslení diplomu pro ročník 2017 této čtenářské ceny (vítěze nevybírá porota odborníků ale čtenáři hlasující ve dvou kolech na webu databáze ComicsDB.cz) mě oslovil David Zachoval (svého času autor webu ComX.cz, kolem kterého existovala zajímavá a nestálá komunita mladých komiksových tvůrců). Moje první (a jediná) představa vznikla pravděpodobně kombinací pár věcí: Mé představy diplomu jako něčeho, kde je text odříkáván s významnými pomlkami po řádcích a co má často výraznou vystředěnou kompozici. Mé obliby schémat Chrise Wareho a konkrétně fascinace jeho vizuálem pro mural nad sídlem organizace 826 Valencia z r. 2002 (který mi na pohlednici přivezl ze Zélandu kamarád Vojta Kiss).

A dále chutí zkusit na diplomu ceny odvyprávět její fungování.

Pokračovat ve čtení